Skip to main content

Znajdź placówkę

Poszukaj placówek Western Union® na całym świecie, aby wysłać lub odebrać pieniądze, zakupić polecenie wypłaty lub zapłacić rachunki.

Western Union oferuje szybkie i niezawodne metody wysyłania i odbierania pieniędzy oraz realizacji płatności rachunków, a także zakup poleceń wypłaty i możliwość uzyskania kart przedpłaconych.

Udostępnij szczegóły lokalizacji